+37061812003

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. spalio 30 d.

Šiame UAB „Joksera” (toliau – mes, mes arba mūsų) privatumo pranešime aprašoma, kaip ir kodėl galime rinkti, saugoti, naudoti ir (arba) bendrinti (toliau – tvarkyti) jūsų informaciją, kai naudojatės mūsų paslaugomis (toliau – Paslaugos), pvz:
lankotės mūsų interneto svetainėje blackbus.digitasodas.lt arba bet kurioje kitoje mūsų interneto svetainėje, kurioje yra nuoroda į šį privatumo pranešimą
Bendradarbiaujate su mumis kitais susijusiais būdais, įskaitant bet kokius pardavimus, rinkodarą ar renginius
Turite klausimų ar rūpesčių? Perskaitę šį privatumo pranešimą suprasite savo privatumo teises ir pasirinkimus. Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktika, nesinaudokite mūsų Paslaugomis. Jei vis dar turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su mumis adresu info@blackbus.lt.

PAGRINDINIŲ PUNKTŲ SANTRAUKA

Šioje santraukoje pateikiami pagrindiniai mūsų privatumo pranešimo punktai, tačiau daugiau informacijos apie bet kurį iš šių klausimų galite sužinoti spustelėję nuorodą, esančią po kiekvienu pagrindiniu punktu, arba naudodamiesi toliau pateiktu turiniu, kad rastumėte reikiamą skyrių.

Kokią asmeninę informaciją tvarkome? Kai lankotės mūsų Paslaugose, jomis naudojatės arba jomis naršote, galime tvarkyti asmeninę informaciją, priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su mumis ir Paslaugomis, kokius pasirinkimus darote ir kokiais produktais bei funkcijomis naudojatės. Sužinokite daugiau apie asmeninę informaciją, kurią mums atskleidžiate.

Ar tvarkome kokią nors neskelbtiną asmeninę informaciją? Neskelbtinos asmeninės informacijos netvarkome.

Ar gauname kokią nors informaciją iš trečiųjų šalių? Mes negauname jokios informacijos iš trečiųjų šalių.
Kaip apdorojame jūsų informaciją? Jūsų informaciją tvarkome, kad galėtume teikti, tobulinti ir administruoti savo Paslaugas, bendrauti su jumis, užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui bei laikytis įstatymų. Jūsų sutikimu jūsų informaciją galime tvarkyti ir kitais tikslais. Jūsų informaciją tvarkome tik tada, kai tam turime pagrįstą teisinę priežastį. Sužinokite daugiau apie tai, kaip tvarkome jūsų informaciją.

Kokiais atvejais ir su kokiomis šalimis dalijamės asmenine informacija? Galime dalytis informacija tam tikrais atvejais ir su tam tikromis trečiosiomis šalimis. Sužinokite daugiau apie tai, kada ir su kuo dalijamės jūsų asmenine informacija.

Kokios yra jūsų teisės? Priklausomai nuo to, kur geografiškai esate, pagal taikomus privatumo įstatymus galite turėti tam tikrų teisių, susijusių su jūsų asmenine informacija. Sužinokite daugiau apie savo teises į privatumą.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Paprasčiausias būdas pasinaudoti savo teisėmis – pateikti duomenų subjekto prieigos prašymą arba susisiekti su mumis. Bet kokį prašymą apsvarstysime ir imsimės veiksmų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Norite sužinoti daugiau apie tai, ką darome su visa surinkta informacija? Peržiūrėkite visą privatumo pranešimą.

TURINYS

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKAME?
2. KAIP TVARKOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
3. KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS REMIAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?
4. KADA IR SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENINE INFORMACIJA?
5. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?
6. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?
7. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS Į PRIVATUMĄ?
8. „NESEKTI” FUNKCIJŲ KONTROLĖS PRIEMONĖS
9. AR ATNAUJINAME ŠĮ PRANEŠIMĄ?
10. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PRANEŠIMO?
11. KAIP GALITE PERŽIŪRĖTI, ATNAUJINTI ARBA IŠTRINTI MŪSŲ RENKAMUS JŪSŲ DUOMENIS?

1. KOKIĄ INFORMACIJĄ MES RENKAME?

Asmeninė informacija, kurią mums atskleidžiate

Trumpai tariant: renkame asmeninę informaciją, kurią mums pateikiate.

Mes renkame asmeninę informaciją, kurią savanoriškai mums pateikiate, kai išreiškiate susidomėjimą gauti informacijos apie mus arba mūsų produktus ir Paslaugas, kai dalyvaujate Paslaugų veikloje arba kitaip, kai su mumis susisiekiate.

Jūsų pateikta asmeninė informacija. Asmeninė informacija, kurią renkame, priklauso nuo jūsų sąveikos su mumis ir Paslaugomis konteksto, jūsų pasirinkimų ir produktų bei funkcijų, kuriomis naudojatės. Asmeninė informacija, kurią renkame, gali būti tokia:
vardai ir pavardės
telefono numeriai
el. pašto adresai
pašto adresai
kontaktiniai pageidavimai
atsiskaitymo adresai
Jautri informacija. Neskelbtinos informacijos netvarkome.

Visa asmeninė informacija, kurią mums pateikiate, turi būti teisinga, išsami ir tiksli, o apie bet kokius tokios asmeninės informacijos pakeitimus privalote mums pranešti.

Automatiškai renkama informacija

Trumpai: Kai kuri informacija, pavyzdžiui, jūsų interneto protokolo (IP) adresas ir (arba) naršyklės ir įrenginio charakteristikos, renkama automatiškai, kai lankotės mūsų Paslaugose.
Automatiškai renkame tam tikrą informaciją, kai lankotės Paslaugose, jomis naudojatės arba jomis naršote. Ši informacija neatskleidžia jūsų konkrečios tapatybės (pvz., jūsų vardo ar kontaktinės informacijos), tačiau ji gali apimti informaciją apie įrenginį ir naudojimą, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, naršyklės ir įrenginio charakteristikas, operacinę sistemą, kalbos nuostatas, nukreipiančius URL, įrenginio pavadinimą, šalį, vietą, informaciją apie tai, kaip ir kada naudojatės mūsų Paslaugomis, ir kitą techninę informaciją. Ši informacija visų pirma reikalinga mūsų Paslaugų saugumui ir veikimui palaikyti, taip pat mūsų vidaus analizės ir ataskaitų teikimo tikslais.

Mūsų renkama informacija apima:
Žurnalo ir naudojimo duomenis. Žurnalo ir naudojimo duomenys – tai su paslaugomis susijusi, diagnostinė, naudojimo ir našumo informacija, kurią mūsų serveriai automatiškai renka, kai prisijungiate prie mūsų Paslaugų arba jomis naudojatės, ir kurią įrašome į žurnalo failus. Priklausomai nuo to, kaip bendraujate su mumis, šie žurnalo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, įrenginio informaciją, naršyklės tipą ir nustatymus, taip pat informaciją apie jūsų veiklą Paslaugose (pavyzdžiui, su naudojimu susijusias datos ir laiko žymas, peržiūrėtus puslapius ir failus, paieškas ir kitus jūsų veiksmus, pavyzdžiui, kokias funkcijas naudojate), informaciją apie įrenginio įvykius (pavyzdžiui, sistemos veiklą, pranešimus apie klaidas (kartais vadinamus „crash dumps”) ir aparatinės įrangos nustatymus).

2. KAIP APDOROJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Trumpai tariant, jūsų informaciją tvarkome, kad galėtume teikti, tobulinti ir administruoti savo Paslaugas, bendrauti su jumis, vykdyti saugumo ir sukčiavimo prevenciją bei laikytis įstatymų. Jūsų sutikimu jūsų informaciją galime tvarkyti ir kitais tikslais.

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome dėl įvairių priežasčių, priklausomai nuo to, kaip sąveikaujate su mūsų Paslaugomis, pvz:
Norėdami teikti ir palengvinti paslaugų teikimą naudotojui. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kad galėtume suteikti jums prašomą paslaugą.
Norėdami atsakyti į naudotojų užklausas / pasiūlyti naudotojams pagalbą. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kad atsakytume į jūsų užklausas ir išspręstume bet kokias galimas problemas, susijusias su prašoma paslauga.
Norėdami siųsti jums administracinę informaciją. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kad atsiųstume jums išsamią informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, mūsų sąlygų ir taisyklių pakeitimus ir kitą panašią informaciją.
Vykdyti ir tvarkyti jūsų užsakymus. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kad įvykdytume ir valdytume jūsų užsakymus, mokėjimus, grąžinimus ir keitimus, atliktus naudojantis Paslaugomis.

Norėdami išsaugoti arba apsaugoti gyvybiškai svarbius asmens interesus. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kai tai būtina siekiant išsaugoti arba apsaugoti gyvybiškai svarbius asmens interesus, pavyzdžiui, užkirsti kelią žalai.

3. KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS REMIAMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Trumpai tariant, jūsų asmeninę informaciją tvarkome tik tada, kai manome, kad tai yra būtina, ir turime pagrįstą teisinę priežastį (t. y. teisinį pagrindą) tai daryti pagal galiojančius įstatymus, pavyzdžiui, gavę jūsų sutikimą, siekdami laikytis įstatymų, teikti jums paslaugas, kad galėtume prisiimti ar įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, apsaugoti jūsų teises arba įgyvendinti savo teisėtus verslo interesus.

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir Jungtinės Karalystės BDAR reikalaujama, kad paaiškintume galiojančius teisinius pagrindus, kuriais remiamės tvarkydami jūsų asmeninę informaciją. Todėl tvarkydami jūsų asmeninę informaciją galime remtis toliau nurodytais teisiniais pagrindais:
Sutikimu. Galime tvarkyti jūsų informaciją, jei suteikėte mums leidimą (t. y. sutikimą) naudoti jūsų asmeninę informaciją konkrečiu tikslu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Sužinokite daugiau apie sutikimo atšaukimą.
Sutarties vykdymas. Jūsų asmeninę informaciją galime tvarkyti, kai manome, kad tai būtina norint įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus jums, įskaitant Paslaugų teikimą, arba jūsų prašymu prieš sudarant su jumis sutartį.
Teisiniai įsipareigojimai. Galime tvarkyti jūsų informaciją, kai manome, kad tai būtina siekiant laikytis savo teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, bendradarbiauti su teisėsaugos institucija ar reguliavimo agentūra, įgyvendinti ar ginti savo teisines teises arba atskleisti jūsų informaciją kaip įrodymą teismo procese, kuriame dalyvaujame.
Gyvybiškai svarbūs interesai. Jūsų informaciją galime tvarkyti, jei manome, kad tai būtina siekiant apsaugoti jūsų arba trečiosios šalies gyvybiškai svarbius interesus, pvz., kai kyla potenciali grėsmė bet kurio asmens saugumui.

4. KADA IR SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENINE INFORMACIJA?

Trumpai tariant: galime dalytis informacija konkrečiais šiame skyriuje aprašytais atvejais ir (arba) su toliau nurodytomis trečiosiomis šalimis.

Mums gali tekti dalytis jūsų asmenine informacija toliau nurodytais atvejais:
Verslo perdavimai. Galime bendrinti arba perduoti jūsų informaciją, susijusią su bet kokiu susijungimu, įmonės turto pardavimu, finansavimu arba viso mūsų verslo ar jo dalies įsigijimu kitai įmonei, arba vykstant deryboms dėl tokio susijungimo, įmonės turto pardavimo, finansavimo ar įsigijimo.

5. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Trumpai: Jūsų informaciją saugome tiek, kiek reikia šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, nebent įstatymai reikalauja kitaip.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tiek, kiek tai būtina šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, nebent įstatymai reikalauja ar leidžia ilgesnį saugojimo laikotarpį (pavyzdžiui, mokesčių, apskaitos ar kiti teisiniai reikalavimai).
Kai nebeturėsime teisėto verslo poreikio tvarkyti jūsų asmeninę informaciją, ją ištrinsime arba anonimizuosime, o jei tai neįmanoma (pavyzdžiui, dėl to, kad jūsų asmeninė informacija buvo saugoma atsarginėse kopijose), saugiai saugosime jūsų asmeninę informaciją ir izoliuosime ją nuo bet kokio tolesnio tvarkymo, kol bus įmanoma ją ištrinti.

6. AR RENKAME INFORMACIJĄ IŠ NEPILNAMEČIŲ?

Trumpai: sąmoningai nerenkame duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir jų neparduodame.

Mes sąmoningai neprašome duomenų iš jaunesnių nei 18 metų vaikų ir jų neparduodame. Naudodamiesi Paslaugomis patvirtinate, kad jums yra bent 18 metų arba kad esate nepilnamečio tėvai ar globėjai ir sutinkate, kad toks nepilnametis išlaikytinis naudotųsi Paslaugomis. Jei sužinosime, kad buvo renkama jaunesnių nei 18 metų naudotojų asmeninė informacija, deaktyvuosime paskyrą ir imsimės pagrįstų priemonių, kad tokie duomenys būtų nedelsiant ištrinti iš mūsų įrašų. Jei sužinojote apie bet kokius duomenis, kuriuos galėjome rinkti iš jaunesnių nei 18 metų vaikų, susisiekite su mumis adresu info@blackbus.lt.

7. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS Į PRIVATUMĄ?

Trumpai: Kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Jungtinėje Karalystėje (JK) ir Šveicarijoje, turite teises, kurios suteikia jums didesnę prieigą prie savo asmeninės informacijos ir leidžia ją kontroliuoti. Galite bet kada peržiūrėti, pakeisti arba nutraukti savo paskyrą.
Kai kuriuose regionuose (pvz., EEE, JK ir Šveicarijoje) pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus turite tam tikrų teisių. Tai gali būti teisė i) prašyti susipažinti su savo asmenine informacija ir gauti jos kopiją, ii) prašyti ją ištaisyti arba ištrinti, iii) apriboti savo asmeninės informacijos tvarkymą, iv) jei taikytina, į duomenų perkeliamumą ir v) nebūti automatizuoto sprendimų priėmimo subjektu. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite turėti teisę nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų asmeninė informacija. Tokį prašymą galite pateikti kreipdamiesi į mus kontaktiniais duomenimis, nurodytais toliau esančiame skyriuje „KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PASTABOS APRAŠO?”.

Bet kokį prašymą apsvarstysime ir imsimės veiksmų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Jei esate EEE arba Jungtinėje Karalystėje ir manote, kad neteisėtai tvarkome jūsų asmens duomenis, taip pat turite teisę pateikti skundą savo valstybės narės duomenų apsaugos institucijai arba Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos institucijai.

Jei esate Šveicarijoje, galite kreiptis į Federalinį duomenų apsaugos ir informacijos komisarą.

Sutikimo atšaukimas: Jei tvarkydami jūsų asmeninę informaciją remiamės jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis toliau esančiame skyriuje „KAIP GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI DĖL ŠIO PASTABINIO?” nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai neturės įtakos duomenų tvarkymo iki jo atšaukimo teisėtumui ir neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui, vykdomam remiantis kitais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais nei sutikimas.

Jei turite klausimų ar pastabų apie savo teises į privatumą, galite rašyti mums el. paštu info@blackbus.lt.

8. „NESEKTI” FUNKCIJŲ KONTROLĖS PRIEMONĖS

Daugumoje interneto naršyklių ir kai kuriose mobiliosiose operacinėse sistemose bei mobiliosiose programėlėse yra funkcija arba nustatymas „Nesekti” (angl. Do-Not-Track, toliau – DNT), kurį galite aktyvuoti, kad praneštumėte apie savo privatumo pageidavimą, jog nebūtų stebimi ir renkami duomenys apie jūsų naršymo internete veiklą. Šiuo metu nėra parengtas vienodas DNT signalų atpažinimo ir įgyvendinimo technologinis standartas. Todėl šiuo metu nereaguojame į DNT naršyklės signalus ar bet kokį kitą mechanizmą, kuriuo automatiškai pranešama apie jūsų pasirinkimą nebūti stebimiems internete. Jei bus priimtas sekimo internete standartas, kurio privalėsime laikytis ateityje, informuosime jus apie tokią praktiką patikslintoje šio privatumo pranešimo versijoje.

9. AR ATNAUJINAME ŠĮ PRANEŠIMĄ?

Trumpai: Taip, prireikus atnaujinsime šį pranešimą, kad jis atitiktų atitinkamus įstatymus.
Kartais galime atnaujinti šį privatumo pranešimą. Atnaujinta versija bus pažymėta atnaujinta data „Peržiūrėta”, o atnaujinta versija įsigalios, kai tik bus prieinama. Jei atliksime esminių šio privatumo pranešimo pakeitimų, galime jums pranešti apie tai matomoje vietoje paskelbdami pranešimą apie tokius pakeitimus arba tiesiogiai išsiųsdami jums pranešimą. Raginame jus dažnai peržiūrėti šį privatumo pranešimą, kad žinotumėte, kaip saugome jūsų informaciją.

10. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PRANEŠIMO?

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šio pranešimo, galite rašyti mums el. paštu info@blackbus.lt arba susisiekti su mumis paštu adresu

UAB „Joksera”
Kalantos g. 15A
Kaunas
Lietuva

11. KAIP GALITE PERŽIŪRĖTI, ATNAUJINTI AR IŠTRINTI MŪSŲ SURINKTUS JŪSŲ DUOMENIS?

Remdamiesi jūsų šalyje galiojančiais įstatymais, galite turėti teisę prašyti susipažinti su mūsų renkamais jūsų asmens duomenimis, pakeisti šiuos duomenis arba juos ištrinti. Norėdami prašyti peržiūrėti, atnaujinti arba ištrinti savo asmeninę informaciją, užpildykite ir pateikite duomenų subjekto prieigos prašymą.